VDL VDS Technische Industrie winnaar van Het Bronzen Venster 2014

VDL VDS Technische Industrie winnaar van Het Bronzen Venster 2014

7 november 2014

Het bronzen venster wordt 2-jaarlijks uitgereikt aan een Kempisch bedrijf dat zich op een bijzondere wijze inzet voor de (arbeids) positie van mensen met een beperking. Voor 2014 waren genomineerd: Het Pius X-college in Bladel, Streekrestaurant de Hofkaemer in Bergeijk en VDS Technische Industrie in Hapert. VDS is door de jury uitgeroepen als winnaar van 2014

Uit het juryrapport:

Getoetst aan de genoemde criteria is de jury unaniem van oordeel dat alle drie de genoemde bedrijven voortreffelijk vorm geven aan de maatschappelijke doelstelling om mensen met een beperking extra cq nieuwe kansen te bieden. Elk van de kandidaten op de shortlist doet dat op eigen wijze, binnen de eigen mogelijkheden. Toch is de jury unaniem van mening dat VDS Technische Industrie zich per saldo van de andere twee weet te onderscheiden. Er zijn veel overeenkomsten, maar op een paar punten scoort VDS Technische Industrie net iets sterker. In het bijzonder vallen bij VDS Technische Industrie op de duurzaamheid van de dienstverbanden, de volwaardige arbeidsplaatsen, de integratie van de WVK mensen in het totale personeelsbestand en de positieve balans van economische en sociale motieven.   

Certificaat Bronzen Venster 2014

Terug